ĐỀ TOÁN 11 HK2 NĂM 2021-ÔN THI GIỮA MÙA DỊCH COVID -19

Học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm 2021 thì dịch bệnh Covid-19 lại bùng phát. Để tạo điều kiện cho học sinh ôn tập tại nhà, TTV gửi tới các em học sinh đề thi toán học kỳ 2 kèm theo lời giải chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *