Đề Thi Mẫu Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Ngày 21 tháng 3 năm 2021 trường PTTH Chuyên Ngoại Ngữ- thuộc trường ĐHQGHN công bố đề thi mẫu của 3 môn thi đầu vào lớp 10 đề Ngoại Ngữ, đề Toán – KHTN và đề Văn – KHXH

MÔN THI: VĂN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐÁP ÁN VĂN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI

MÔN THI: TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

MÔN TOÁN VÀ KHTN

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN VÀ KHTN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *